alimenty

Synonimy: akimenty, aliment

Plotki (13)