Olaf Lubaszenko prostuje informację! Nie dostał "fuchy" w TVN!

Olaf Lubasznko postanowiła wyjaśnić, co oznacza użyte przez nas słowo "fucha"!
Najlepsze tematy