Grupa Interia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zarządca portalu www.pomponik.pl, który w okresie od 23 lutego 2013 r. do 6 maja 2014 r. zamieściła 13 publikacji na wymienionym portalu na temat Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej (poprzednio Głodek) oświadcza, że zawarte w publikacjach twierdzenia, sugestie i insynuacje dotyczące sytuacji osobistej Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej oraz przedstawiające Monikę Janowską jako złodziejkę, osobę skazaną, która unikała odpowiedzialności karnej świadomie przeciągając proces karny są nieprawdziwe, pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych oraz naruszają ich dobre imię.
Grupa Interia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka Komandytowa w Krakowie przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Moniki Janowskiej oraz Roberta Janowskiego – ich czci, wizerunku, godności oraz prywatności, jak również za narażenie ich najbliższych na niekorzystne konsekwencje wynikające z zamieszczanych publikacji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama