Kierowca olał Dodę

...czyli "królowa" na mieście.
Najlepsze tematy