Violetta Villas

(pseudonim artysty-Czesława Cieślak)
Synonimy: Czesława Cieślak, Villas Violetta

Zdjęcia (34)