Kora

(wokalistka)
Synonimy: Kora, Kora Jackowska, Olga Jackowska

Plotki (130)